LABELS     2018
Deze video sluit aan bij een toneelvoorstelling over de vooroordelen en labels die we elkaar, maar ook onszelf als mensen geven.
Naast dat ik zelf mee heb geschreven aan de voorstelling en er in heb geacteerd, heb ik ook de video gefilmd en geëdit.

You may also like

Back to Top